*L = Liter per Uur / RPM

Cummins MerCruiser Diesel Model

PK

Verbruik vol gas

Boot eigenaar?Cummins MerCruiser 1.7 Diesel 120 pk 27.3 L/uur
Cummins MerCruiser 2.8 Diesel 200 pk 49.6 L/uur
Cummins MerCruiser 4.2 Diesel 320 pk 71.0 L/uur
Cummins MerCruiser 7.3 Diesel 270 pk 74.0 L/uur