Volvo Penta Diesel test Modell

HK

Forbruk full gassVolvo Penta D1 13 Diesel 13 hk 3.10 L/t
Volvo Penta D1 20 Diesel 20 hk 4.45 L/t
Volvo Penta D1 30 Diesel 30 hk 6.60 L/t
Volvo Penta D2 75 Diesel 75 hk 18.0 L/t
Volvo Penta D3 110 Diesel 110 hk 21.5 L/t
Volvo Penta D3 220 Diesel 220 hk 45.0 L/t
Volvo Penta D4 260 Diesel 260 hk 52.0 L/t
Volvo Penta D4 300 Diesel 300 hk 54.8 L/t
Volvo Penta D6 370 Diesel 370 hk 76.7 L/t
Volvo Penta D6 435 Diesel 435 hk 81.0 L/t
Volvo Penta D9 575 Diesel 575 hk 106 L/t
Volvo Penta D11 670 Diesel 670 hk 118 L/t
Volvo Penta D13 900 Diesel 900 hk 162 L/t


Faktorer som propeller stigning, vekt, skrog / vannforhold etc. kan påvirke forbrukstallene.